Inloggen: klanten | medewerkers

Kerncijfers Kropman Installatietechniek

 
2013
2014
2015
2016
budget
2017
Bedrijfsopbrengsten
(x 1.000 euro)
134.903 113.115 123.578 154.487 155.000
Winst voor belasting
(x 1.000 euro)
5.707 3.186 4.841 8.310 7.000
Investeringen
(x 1.000 euro)
1.725 1.097 1.140 1.486 1.500
       
Medewerkers (FTE's)
808
788
788
869
875
Vrouwen
74
53
54
63
65
Mannen
734
735
734
806
810
       
Deelnemers aan BBL
57
60
60
60
60
Ziekteverzuim
3.8%
3,9%
3,8%
4,2%
4,0%